به دلیل مشکل سراسری بستر فنی درگاه های واسط پرداخت کشوری ، تا اطلاع ثانوی امکان خرید از فروشگاه وجود ندارد .